Proiectare constructii civile

Proiect casa rezidentiala si proiecte blocuri ANL si verificari proiecte in regim de urgenta si proiecte mansarde locuibile si proiecte sarpante peste blocuri de locuinta si proiecte fabrici si proiecte abatoare si proiecte depozite materiale.

Servicii

PROIECTARE, EXPERTIZARE si VERIFICARI DE PROIECTE pentru constructii din metal, beton si lemn in domeniul constructiilor civile, industriale, agrozootehnice, telecomunicatii, energetice, edilitare si de gospodarire comuna, miniere, instalatii de ridicat, transport pe cablu.
Geografic
Verificare arhitectura, verificare structura, verificare rezistenta, verificator proiecte
PROIECTUL este acea documentatie intocmita de proiectanti de specialitate (arhitect, inginer constructor, inginer instalatii pentru constructii), ce presupune o parte scrisa si o parte desenata (planse), necesara executiei unei constructii noi sau reabilitarii, etajarii, extinderii unei constructii vechi.
Aceasta documentatie (proiectul) trebuie sa contina trei parti : partea de arhitectura, partea de rezistenta si partea de instalatii (sanitare, electrice si termice). Fiecare din aceste trei parti trebuie sa contina o parte scrisa (colectivul de elaborare a proiectului, memoriu tehnic justificativ, deviz general estimativ, program privind urmarirea si controlul executiei lucrarilor pe santier, breviar de calcul, antemasuratoare) si o parte desenata (planse).

Un proiect se realizeaza in doua etape succesive :
-    Etapa I este reprezentata de faza P.A.C. (Proiect Autorizare Constructie);
-    Etapa II este reprezentata de faza P.Th.+ D.E. (Proiect Tehnic + Detalii de Executie).

Documente necesare elaborarii proiectului :
-    Tema de proiectare este ceea ce doreste beneficiarul sa realizeze;
-    Certificatul de Urbanism - se obtine de la primariile in raza carora se va realiza constructia;
-    Acte de proprietate;
-    Studiu geologic asupra terenului respectiv, efectuat de un inginer geolog;
-    Studiu topografic asupra terenului respectiv, efectuat de un specialist in domeniu;
-    Plan de incadrare in zona - de la primaria de care apartine terenul.
Servicii
2002-2009 Aldea Design Corporation. All rights reserved.
We make it real
You have a dream ...
Home                Servicii                Galerie                Despre                Contact                Politica de confidentialitate